Els recursos del so (sistema fonètic i fonològic)

Repetició de sons: aliteració
  El pengim-penjam penjava
i el pelut se la mirava
el pengim-penjoi caigué
i el pelut se l’endugué.
aglà i porc
Imitació de sons: onomatopeia
  Clic! i és clar.
Clic! i és fosc.
Si ho endevines,
quedaràs millor.
interruptor elèctric
  Surt cantant,
fa tururut,
i de tots
és mal rebut.
pet
Una mateixa paraula o un grup de paraules i dos sentits diferents: paranomàsia
  Sóc verd i no sóc julivert,
sóc groc i no sóc safrà,
quasi sempre tinc deu fills;
quina cosa!, tots són grills.
taronja
  Per diumenge et convido,
et dic el que menjaràs
i no ho endevinaràs.
perdiu
Canvi d’ordre dels sons que dóna un significat diferent: palíndrom
  Mirat per l’indret
és un vegetal,
mirat al revés
sóc un mineral.
arròs / sorra
  Sóc animal, de manera
que mirat per un cantó,
resulto una bèstia fera,
però llegit pel darrera
sóc animal petitó.
llop / poll

 

 

Anuncis