Base de dades. Corpus complet per temes

La classificació triada segueix de ben a prop les pautes que va fixar Pedro C. Cerrillo 1 però n’hem fet les adaptacions necessàries sorgides a mesura que anàvem etiquetant el nostre corpus d’endevinalles.


Cerrillo, Pedro C. (1994): Lírica popular española de tradición infantil. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Junio 1986


One Comment on “Base de dades. Corpus complet per temes”

  1. […] Endevinalles Gretel (+7 anys) És un recurs creat pel grup de Recerca de LIJ i educació literària de la UAB. Trobareu una gran base de dades d’endevinalles ordenades per temàtica (món humà, natura, costums, jocs i fins i tot hi ha un apartat d’endevinalles aritmètiques), d’on treure els enigmes que podeu exposar als vostres fills i filles. […]