Base de dades. La nostra tria

La classificació triada segueix de ben a prop les pautes que va fixar Pedro C. Cerrillo 1 però n’hem fet les adaptacions necessàries sorgides a mesura que anàvem etiquetant el nostre corpus d’endevinalles.


1 Cerrillo, Pedro C. (1994): Lírica popular española de tradición infantil. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Junio 1986.