Les armes

De la terra vaig sortir
sense saber-ne jo res
un home vàreig matar
sense jo voler-ho fer.

bala

Sóc de llautó, sóc de ferro,
de roba, goma i paper;
si hi ha pau, només faig bé;
si hi ha guerra, tot ho esguerro.

bomba

Estic entre el vegetal
en les lletres i en les armes,
i mudant-me una vocal,
a Sant Boi has de tancar-me.¹

fulla

La meva llengua és de foc
i no sóc pas l’Esperit Sant.
Crido per defensar l’amo,
a qui no he conegut mai.

pistola

Jo sóc de gènit molt forta
si m’arriben a cremar;
i ja es poden exclamar,
que, al que toco, senyal porta.

pòlvora

Bibliografia

Amades, Joan (1979). Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona: Selecta.“Biblioteca Perenne”.

Castellví Cerdà, Joan (1956). Cinc-centes endevinalles. Barcelona: Edicions “ELER”.

El llibre de les endevinalles (1921). Barcelona: Biblioteca Bonavia. Salvador Bonavia, llibreter.


¹ Confusió entre full de paper i fulla d’arbre.

Anuncis