Babilònia

Litigi que es resolia per la via de l’enigme entre el rei babilònic Licer i l’egipci Nactaneb

El conegut fabulista Isop, que vivia a la cort de Lídia, fou captat pel rei babiloni Licer per tal de véncer en el litigi constant que mantenia amb el rei egipci Nectaneb, que es resolia per la via dels enigmes. Isop esdevingué el seu desxifrador oficial i el litigi es decantà clarament a favor dels babilonis. Un dels enigmes més famosos és de tall al.legòric.

Hi ha un gran temple sostingut per una columna i aquesta columna està envoltada per dotze ciutats; cadascuna d’aquestes ciutats té trenta arcs, i al costat de cadascun d’aquests trenta arcs hi ha dues dones, una de blanca i una altra de negra.

El temple simbolitza el món, la columna representa un any, les dotze ciutats els dotze mesos i els seus trenta arcs els trenta dies de cada mes. Finalment, les dues dones són el dia i la nit.

Endevinalles escrites en acadi

En una tauleta de Babilònia d’uns 3.800 anys d’antiguitat, trobada a Irak, s’hi van trobar 7 endevinalles escrites en acadi.

¿A què s’assemblen un peix en un estanc i un exèrcit parat davant del rei?

A un arc trencat (Així com d’un arc trencat no es poden disparar fletxes, de la mateixa manera un peix en un estanc no pot saciar la gana de qui ho necessita immediatament, i un exèrcit simplement arrenglerat per a una desfilada o cerimònia no pot realment defenssar el seu sobirà.)

¿Quina cosa és alta com una torre, i en canvi no fa ombra?
Un raig de sol

Qui està gras sense haver menjat?
El núvol