Iraq

Al-Hariri

Al-Hariri (1054-1122) creà el Maqamat, on un narrador explica històries.

Quin animal té una veu viva i 7 veus mortes?

L’ibis

La carcassa d’aquest ocell servia per a fer molts instruments.