La Talmud

Enigmes didàctics

El Talmud usa els enigmes amb finalitat didàctica, sovint jugant amb les lletres de l’alfabet hebreu.

Quin animal té una veu viva i 7 veus mortes?
L’ibis

La carcassa d’aquest ocell servia per a fer molts instruments.