Francesc Salvà

Les endevinalles són uns rodolins enigmàtics que, amb jocs de paraules, ens presenten alguna característica de l’objecte a descobrir, invitant-nos a rumiar fins a trobar-ne la solució o significat. Quasi sempre es fa servir la metàfora, és a dir, el nucli de l’endevinalla se’ns anuncia amb sentit figurat o retòric, bo i fent-lo momentàniament incomprensible.

Recull d’endevinalles. Miquel A. Salvatella, S. A., Barcelona 1983, p. 3