Isaac Soca

Tanmateix, malgrat els equívocs que moltes vegades s’han produït en parlar indistintament d’enigmes i d’endevinalles, el cert és que existeixen diferències importants entre ambdós conceptes. L’enigma és una dita obscura, voluntàriament ambigua i difícilment explicable, una realitat el sentit amagat de la qual cal descobrir o endevinar. L’endevinalla, en canvi, és la formulació d’aquest enigma per tal que algú procedeixi a la seva descoberta a partir d’unes pistes i d’unes indicacions concretes.

En aquest sentit, les endevinalles serien la popularització i banalització dels anigmes. Enigmes i endevinalles, però, comparteixen l’assoliment d’un tipus de coneixement diferent al de la realitat diària. L’astúcia, l’enginy i la imaginació es complementen amb els rodolins, els jocs de paraules i els dobles sentits per conformar uns elements metafòrics amarats de simbolismes i analogies que captiven a tots aquells que procuren treure’n l’entrellat.

Amades, Joan. 2007. Enigmes populars (edició facsímil). Tarragona: L’Agulla de Cultura Popular (Biblioteca de tradicions populars, 33). Introducció d’Isaac Soca. Engimes: de l’antigüitat al ciberespai, pàg. 7-24