Teoria

Filòlegs, folkloristes i altres estudiosos han dedicat força temps a intentar definir, anomenar i classificar tot allò que té a veure amb les endevinalles. Noms com Joan Amades, Ramon Bassa, Màrius Serra o Margarida Bassols, entre d’altres, han permès acotar el terreny de l’endevinalla dins el vast territori de l’enigmística.

AMADES, Joan. Enigmes populars. Tarragona: L’Agulla de Cultura Popular, 2007. (Biblioteca de Tradicions Populars; 33). ISBN 078-84-96294-36-3

AMADES, Joan. Folklore de Catalunya: cançons, refranys, endevinalles. Barcelona: Selecta, 1982. (Biblioteca perenne; 15). ISBN 84-298-0452-8

BASSA, Ramón, et al. Una cosa que no és una cosa: les endevinalles a l’escola. Margalida Gayà (il.) Mallorca: Moll, 1993. (Mar de sons; 2). ISBN 84-273-0720-9.

BASSOLS, Margarida. “Endevinalla i creativitat”. En Escola catalana, Any XXIX, núm. 314 (novembre 1994), p. 27-31.

BASSOLS, Margarida. Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes. Bellpuig; Ajuntament de Bellpuig; Barcelona; Abadia de Montserrat, 1990. (Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú; 1). ISBN 84-7826-111-7.

BASSOLS, Margarida. L’enigmística popular; aproximació a les endevinalles catalanes. València: Universitat de València, 1991. (Cultura universitària popular; 16). ISBN 84-370-0687-2.

Endevinaller. Margarida Bassols (ed.) València: Eliseu Climent, 1994. (L’Estel; 14). ISBN 84-7502-376-2.

LORENZO, Neus. “Llengua i cultura (I): les endevinalles”. En Guix, núm. 205 (novembre, 1994), p. 49-53.

LORENZO, Neus. “Taller d’endevinalles”. En Escola catalana, Any XXIX, núm. 314 (novembre 1994), p. 33-36.

SERRA, Màrius (1989). Tretze són tretze: enigmística. A redós de l’Esfinx (article en línia). Llibres del Mail. (Data de consulta: 3 de  març de 2014). <http://www.partal.com/vademecum/cat/llibres/4.html>

SERRA, Màrius. Manual d’enigmística. Barcelona: Columna, 1991. ISBN 84-7809-265-X.

SERRA, Màrius. Verbàlia jocs de paraules i esforços de l’enginy literari. 5a ed. Barcelona; Empúries, 2001. ISBN 84-7596-763-9.

SERRA, Màrius. Verbàlia.com; jugar, llegir, tal vegada escriure. Barcelona: Empúries, 2003. (Butxaca (Grup 62); 164/1). ISBN 84-7596-989-5.

VALRIU i LLINÀS, Caterina. “Què és el que ensenya sense parlar?” En Faristol, núm. 46 (juliol 2003), p. 9-11.