Parlar i rumiar

Les endevinalles i els enigmes són jocs d’enginy basats en la parla i en els sistemes de la llengua, perquè la capacitat dels parlants de totes les cultures i de totes les èpoques per jugar amb el llenguatge és la mostra del coneixement innat que té l’home dels mecanismes lingüístics de la seva llengua. Poeta expert, l’ésser humà és capaç de generar figures retòriques complexes i precioses sense tenir coneixements teòrics de poesia. Marina Yagüello parla d’una activitat metalingüística inconscient, que aprofita l’ambigüitat dels llenguatges naturals i es posa de manifest en el joc lingüístic en qualsevol de les seves manifestacions de la cultural oral: cantarelles, enigmes, endevinalles, refranys, jocs cantats…
Aquestes pàgines volen ser una aproximació a l’univers de l’enigma i l’endevinalla des d’angles diversos. Us convidem a navegar-hi.