Endevinalles de doble intenció

A les endevinalles, com passa amb d’altres materiales de la cultura tradicional, trobem jocs semàntics que indueixen a l’equívoc i a la doble interpretació del significat. De vegades els recopiladors se’n mostren conscients i les obvien perquè hi descobreixen la intencionalitat eròtica. D’altres vegades, en canvi, semblen ignorar-ne la intenció i les incorporen als seus corpus.

Les que hem trobat nosaltres en els llibres que hem buidat són aquestes:

Endevinalles
A la web Cultura popular i d’arrel tradicional de Menorca, hi trobem aquest comentari sobre Ferrer Ginard, que etiqueta aquestes endevinalles d'”equívocs”:

Francesc d’Albranca va recollir moltes d’aquestes endevinalles en el seu Folklore menorquí. De la pagesia; però en va bandejar moltes altres en considerar que es prestaven a un equívoc indecent. Aquestes sí que foren tingudes en compte, en canvi, per Andreu Ferrer Ginard, que les va recopilar amb el nom d’Equívocs en el seu manuscrit inèdit de 1912, “Recull de folklore menorquí”, que ha transcrit el professor Jaume Mascaró Pons. El mateix Andreu Ferrer ho explica en el fragment de la transcripció reproduït a continuació.

Endevinalles recollides per Andreu Ferrer Ginard

També trobem referències a la doble intenció de les endevinalles en aquesta pàgina:

http://petreraldia.com/el-raco-del-valencia/les-endevinalles-repressio-sexual-i-subversio-linguistica.html