Una mica d’història

Ús literari de les endevinalles a l’antiguitat.
Endevinalles i enigmes trobats en episodis de la història, la mitologia i en obres literàries.