Crèdits

Núria Vilà, redacció

Albert Grasset, webmaster

Lluïsa Jover, il·lustració

Col·laboracions: Carme Alcoverro, Nati Calvo, Glòria Gorchs, Josep Llusà, Pep Molins