Alguns suggeriments per a l’escola

Un dels principals objectius d’aquesta pàgina és mostrar a l’escola el valor lingüístic de les endevinalles i com aquests materials d’arrel popular són una porta d’entrada al coneixement retòric. Però també hi ha d’altres possibilitats de treball que ara us presentem. Algunes d’aquestes propostes han estat inspirades en materials d’autors diversos i modificades per publicar-les en aquest blog.

Suggerim endevinalles adients per a cada activitat que hem enllaçat amb cada proposta.

Proposta 1. Un mateix resultat per a diverses endevinalles

Grup d’endevinalles referides a un mateix resultat que cal descobrir. Les solucions són: cargol, gall, gat, grill i serp.

Proposta 2. Relació entre cos de l’endevinalla i els resultats en imatges

Pot ser una activitat oral o escrita. Els alumnes tenen els resultats en forma d’imatge i el mestre en llegeix el cos o n’ensenya el text escrit. Els alumnes han de dir a quina imatge es refereix.

És important reflexionar sobre quins indicis els han portat a la solució perquè és la manera de comentar les comparacions, les descripcions, les imatges, les metàfores… Cal evitar endevinalles excessivament hermètiques.

Proposta 3. Interpretació de fenòmens naturals i meteorològics

Les endevinalles fan interpretacions particulars de les coses. Amb aquesta activitat reflexionarem sobre la interpretació que fan d’aquests fenòmens naturals i meteorològics:

aigua    fum    mar    neu    núvols    vent

Proposta 4. Els recursos lingüístics de les endevinalles

Amb aquesta activitat treballem els recursos que fan servir les endevinalles per ocultar la solució. Després de llegir-ne el cos, l’alumne haurà de trobar el recurs i enllaçar-los.

Proposta 5. Joc amb les lletres

Endevinalles per esbrinar de quina lletra estem parlant. S’hi poden treballar aspectes ortogràfics.